KVANTNA ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA TELA

“Studio TRIFONI” od januara 2018 radi kvantno magnetnu analizu (QMA) zdravstvenog stanja tela.

Posetite nas i saznajte kakvo je stanje vašeg tela, da bi mogli brzo i preventivno delovati i preduprediti veće tegobe i bolesti. QMA je brza, komfona, bezbolna i neinvanzivna metoda kojom se utvrdjuje zdravstveno stanje ljudskog tela sa 95% tačnosti. Za vrlo kratko vreme dobijamo kompletnu sliku o zdravstvenom stanju: kardiovaskularnog, cerebrovaskularnog, respiratornog, endokrinog, nervnog i limfnog sistema, koštanog i mišičnog tkiva, organa abdomena, digestivnog trakta, genitalnog i urinarnog sistema. Pored toga dobijamo rezultate metabolizma, stanja holesterola, šečera, minerala, vitamina, aminokiselina, disbalansa hormona i dr. Takođe dobijamo stanje imunog i energetskog sistema tela. Ukoliko postoje određene nepravilnosti rada organa u “studiju TRIFONI“ klijenti dobijaju stručnu preporuku kako dalje postupati u slučaju eventualnih tegoba i obolenja organa, sistema organa i tela u celini.

images/qmra2.jpg images/qmra.jpg images/qmra1.jpg

ŠTA JE KVANTNO MAGNETNA ANALIZA?

Kvantna medicina je najsavremenija oblast medicine, spoj medicine, fizike i elektronike.

QMA daje najkomplesniju dijagnostiku zdravstvenog stanja organizma. Svako telo i svaki organ u telu je talasne prirode. Svaka čelija, tkivo ili organ, a i naše telo u celini emituje elektromagnetne talase određene frekvencije. Analizom talasnih frekvencija određuje se stanje organa, tkiva i tela u celini. Kada su organi i tkivo zdravi frekvencija talasa je pravilna. Bolesna stanja tela emituju talase drugačije, nepravilne frekvencije. Male nepravilnosti emisije elektromagnetnih talasa, sugerišu da je došlo do poremećaja rada organa ili razmene materija, ali to ne znači bolest. Na ovaj način možemo otkriti bolesti u početnoj fazi, preventivno delovati, uravnotežiti rad organa i sprečiti bolest. Veče nepravilnosti emisije talasa ukazuju na bolesna stanja, odnosno obolenja određenih organa. U ovom slučaju, mozemo uputiti na dalje specifične analize ili odrediti odgovarajuću terapiju i lečenje.

images/qmra4.jpg images/qmra3.jpg